จีน | คอนโดมิเนียมฉบับเมืองจีนที่มีมาตั้งแต่แปดร้อยปีก่อน (ก่อนสุโขทัยเสียอีก)

0002

คอนโดมิเนียมฉบับเมืองจีนที่มีมาตั้งแต่แปดร้อยปีก่อน (ก่อนสุโขทัยเสียอีก)

ถูโล่ว เป็นชื่อเรียกของกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยดินแปลตามตัวว่า ตึกดิน

 

ซึ่งบ้านดินถู่โหลวถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ และมีการรักษาและสืบทอดจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งนับรวมอายุกว่าได้ 800 ปี ลักษณะทั่วไปของบ้านดินมีรูปทรงเลขาคณิตที่แปลกตาทั้ง ทรงกลมและสี่เหลี่ยม บริเวณตรงกลางเปิดโล่ง  มีโครงสร้างอาคารที่สลับซับซ้อน มีจำนวนห้องราว 100-200 ห้อง ห้องครัวและห้องอาหารอยู่ชั้นแรก ชั้นต่อมาได้แก่ห้องเก็บพืชผลทางการเกษตร ชั้นที่สามและสี่คือห้องนอน สำหรับบ้านในชั้นที่สองส่วนใหญ่จะเป็นห้องรับแขกซึ่งมีทั้งหมด 35 ห้อง นอกจากนั้นยังมีห้องสำหรับจัดพิธีคัญๆของบ้านเช่น งานแต่งงาน งานมงคลรื่นเริงต่างๆ อีกด้วย และความจำเป็นในสมัยนั้นที่ต้องสร้างตัวอาคารเป็นตึกแบบนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นการป้องกันภัยจากผู้บุกรุกด้วย

 

0005

 

บ้านดินนั้นมีรูปทรงที่แปลกตา แต่หลายหลังนั้นมีอายุหลายร้อยปีเลยทีเดียว

 

004

 

การอยู่กันแบบใกล้ชิด และมีอาณาบริวเวณที่มิดชิด ช่วยป้องกันการบุกรุกจากศัตรูได้ 

 

0003

พื้นที่ตรงกลางเป็นพื้นที่โล่ง และมีศาลบรรพชนตั้งอยู่

 

0002

 

0001

บทความอื่น ๆ ที่น่สนใจ