เรียนรู้ธรรมเนียมการมอบของขวัญ ของกำนัล แบบญี่ปุ่น

0001

เรามาเรียนรู้ธรรมเนียมการมอบของขวัญ ของกำนัล แบบญี่ปุ่นกันดีกว่า
หลังจากที่ได้รับการเลี้ยงรับรองหรือได้ของกำนัลจากผู้อื่น ธรรมเนียมชาวญี่ปุ่นที่ต้องมอบ ” o-kaeshi” หรือเรียกว่า ของกำนัลตอบแทน ซึ่งแน่นอนว่าไม่จำเป็นจะต้องถือปฏิบัติเช่นนี้ทุกครั้งไปนะคะ โดยการมอบ ” o-kaeshi” ก็เพื่อแสดงความขอบคุณในน้ำใจที่ได้รับการเลี้ยงรับรองอย่างดี ซึ่ง” o-kaeshi”นั้น จะเป็นอะไรก็ได้ หรืออาจจะเป็นของขึ้นชื่อในประเทศ

ในกรณีเป็นงานแต่งงาน เป็นธรรมเนียมที่คู่บ่าวสาวจะต้องตระเตรียม ” o-kaeshi”ไว้ล่วงหน้าสำหรับแขกเหรื่อ ซึ่งควรจะเป็นของที่มีมูลค่าเท่ากับครึ่งนึงของมูลค่าสิ่งของที่ได้รับมา
แม้ว่าในปัจจุบันสังคมหนุ่มสาวในเมืองหลวงอาจจะละเลยหรือมองข้ามวัฒนธรรมนี้ไป แต่หากเป็นในชนบทธรรมเนียมเหล่านี้ก็ยังคงฝังร่างลึกอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า ชาวญี่ปุ่นนั้นใส่ใจอย่างมากในเรื่องของการรักษาสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้นการตอบแทนกลับไปเวลาที่ได้รับของจากผู้อื่นนั้น จึงถือว่าเป้นมารยาทที่ดีงา

บทความอื่น ๆ ที่น่สนใจ