ความสวยงามของทิวทัศน์ประเทศญี่ปุ่น

07

ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่สวยงาม และผู้คนก็พึ่งพาธรรมชาติอย่างรู้บุญคุณ

เมื่อดูจากสถิติดัชนีความเขียวของประเทศต่างๆในโลกจะพบว่า ญี่ปุ่นมีค่าความเขียวของธรรมชาติมากเป็นอันดับต้นๆของโลก

คนญี่ปุ่นนั้นคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่ใช่ผู้ที่จะเอาชนะธรรมชาติ

ให้ความสำคัญกับการปรับตัวมากกว่าจะเอาชนะ 

เมื่อผลเมืองมีความหวงแหนและเคารพธรรมชาติ บ้านเมืองก็ไม่มีการทำลายธรรมชาติ และความสดใสสวยงาม

ของธรรมจึงได้ให้ผลตอบแทนคืนเป็นความสวยงาม ให้ผู้คนได้เพลิดเพลินใจ

 

02

 

03

 

 

 

04

 

 

05

 

 

 

06

 

 

07

 

 

08

 

 

 

http://tupian.sucaitianxia.com
www.next-explorer.com
wall001.com
www.lsf09.blogspot.com
www.lsf09.blogspot.com
www.hdphoto.blog102.fc2.com

บทความอื่น ๆ ที่น่สนใจ