บทสนทนาเรื่องเวลาและการนัดแนะ จีน-ญี่ปุ่น

0001

บทเรียนวันนี้เป็นบทเรียนการนัดแนะง่ายๆ การถามตอบเกี่ยวกับเวลา

今天晚上一起去吃饭吧。| 今晩、ご飯を食べに行きましょう。

 

A:今天晚上一起去吃饭吧。
Jīntiān wǎnshang yīqǐ qù chī fàn ba.
จินเทียน หว่านซั่ง อีฉี่ ชวี่ ชือฟั่น ปะ
คืนนี้ไปกินอาหารเย็นกันเถอะ

 

 

B:好,几点去?

Hǎo, jǐdiǎn qù?

ห่าว, จี๋เตี่ยน ชวี่
ได้สิ, ไปกี่โมงดีหละ

 

 

A:六点吧。
Liùdiǎn ba.
ลิ่วเตี่ยน ปา
สักหกโมงเย็นไหม
B:太早了吧。现在几点?
Tài zǎo le ba. Xiànzài jǐdiǎn?
ไท่เจ่าเลอ เซี่ยนไจ้จี๋เตี่ยน?
เร็วไปนะ ตอนนี้กี่โมง?
A:五点一刻。
Wǔdiǎn yíkè.
อู๋เตี่ยน อี๋เค่อ
ประมาณห้าโมงสิบห้านาที
B:我现在要开会去,今天晚一点下班。
Wǒ xiànzài yào kāihuì qù, jīntiān wǎn yìdiǎn xiàbān.
หว่อ เซี่ยนไจ้ เย่า ไคหุ้ย ชวี่, จินเทียน หวั่นอี้เตี่ยนเซี่ยปาน
ตอนนี้ ฉันกำลังจะไปประชุม อาจจะเลิกช้าหน่อยนะ
A:那,什么时候好呢?
Nà, shénme shíhòu hǎo ne?
น่า, เสินเมอสือโห้ว เนอ?
อย่างนนั้น กี่โมงดีหละ

 

 

B:我们七点半在来来饭店见面吧!
Wǒmen qīdiǎn bàn zài Láilái fàndiàn jiànmiàn ba!
หว่อเมิน ชีเตี่ยนปั้น ไจ้ ไหลไหลฟั่นเตี้ยน เจี้ยนเมี่ยนปา
เราเจอกันที่ร้านอาหาร ไหลไหลสักทุ่มครึ่งกันเถอะ

 

 

——————————————————————————
今晩、ご飯を食べに行きましょう。
Konban Bangohan o tabe ni ikimashou
คอนบัง บังโกะฮัง โอะ ทะเบะนิ อิคิมะ
คืนนี้ไปกินอาหารเย็นกันเถอะ

 

 

いいですよ、何時に行きます?
iidesuyo nanji ni ikimasuka
อีเดสีโยะ นันจินิ อิคิมะสึก๊ะ
ได้สิ, ไปกี่โมงดีหละ

 

 

6時にしましょう。
rokuji ni shimashou
โระคุจิ นิ อิคิมะโช
สักหกโมงเย็นไหม

ちょっと早いですね。いま何時ですか?
chotto hayai desune. Ima nanji desuka?
โจ๊ตโตะ หะไย เดสึเน่ อิมะนันจิ เดสึก๊ะ
เร็วไปนะ ตอนนี้กี่โมง?
5時15分です。
Goji Jyuugo fun desu.
โกะจิ จูโกะฟุน เดสึ
ประมาณห้าโมงสิบห้านาที
わたしは今から会議で、今日は上がりが少し遅くなります。
Watashiwa ima kara kaigide, Kyouwa agariga sukoshio osokunarimasu
วะตะฉิวะ อิมะค่ะระ ไคหงิ เดะ, เคียวอะกะริงะ สึโกฉิ โอะโสะขุนะริมะสึ
ตอนนี้ ฉันกำลังจะไปประชุม อาจจะเลิกช้าหน่อยนะ
いつがいいですか?
Itsu iidesuka
อึฉึงะ อีเดสึก๊ะ
อย่างนนั้น กี่โมงดีหละ
7時半に来来飯店で会いましょう!
Shichijihan rairaihanten de aimashou
ฉิจิ๊ญิ นิ ไรไรฮันเต็น เด๊ะ ไอมะโช
เราเจอกันที่ร้านอาหาร ไหลไหลสักทุ่มครึ่งกันเถอะ

 

 

 

 

บทความอื่น ๆ ที่น่สนใจ