ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น คนในครอบครัว ภาค 1

0001

お父さん おとうさん otousan โอโตซัง คุณพ่อ
父 (ちち) chichi จิจิ พ่อ

お母さん (おかさん) okaasan โอกาซัง คุณแม่
母 (はは) haha ฮะฮะ แม่
お爺さん (おじいさん) ojiisan โอจีซัง คุณปู่,คุณตา
祖父 (そふ) sofu โซะฟุ ปู่,ตา
お婆さん (おばあさん) obaasan โอบาซัง คุณย่า,คุณยาย
祖母 (そぼ) sobo โซะโบะ ย่า,ยาย
叔父さん (おじさん) ojisan โอะจิซัง คุณลุง,คุณน้า,คุณอา(ผู้ชาย)
叔父 (おじ) oji โอะจิ ลุง,น้า,อา(ผู้ชาย)
叔母さん (おばさん) obasan โอะบะซัง คุณป้า,คุณน้า,คุณอา(ผู้หญิง)
叔母 (おば) oba โอะบะ ลุง,น้า,อา(ผู้ชาย)
お兄さん (おにいさん) oniisan โอะนีซัง คุณพี่ชาย
兄 (あに) ani อะนิ พี่ชาย
お姉さん (おねえさん) oneesan โอะเนซัง คุณพี่สาว
姉 (あね) ane อะเน พี่สาว

บทความอื่น ๆ ที่น่สนใจ