เทศกาลสงกรานต์ในประเทศจีน

0001

ชาวไต หรือ ไท ในสิบสองป้ันนานั้น มีเทศกาลหนึ่งที่คล้ายกันกับของไทย ซึ่งก็คือเทศกาลสงกรานต์นั่นเอง


โดยมีการเฉลิมฉลองการเข้าปีใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน โดยเทศกาลดั่งกล่าวถูกกำหนดให้เรียกจากรัฐบาลจีนว่า
พัวสุ่ยเจี๋ย หรือ แปลเป็นไทยเทศกาลสาดน้ำนั่นเอง แต่ถึงจะมีชื่อที่ต่างกัน แต่ความเชื่อและแกนหลักในการเฉลิมฉลองนั้นเหมือนกับของไทย และประชาชนที่เป็นเผ่าไตจะร่วมกันใส่ชุดพื้นเมืองตัวเองกันมาร่วมงาน นับเป็นภาพที่แปลกตาไปอีกแบบ เรามาดูภาพบรรยากาศดีกว่า ว่าเป็นอย่างไร

 

0002

 

 

 

0003

 

 

 

0004

 

 

 

0005

 

 

 

 

 

0006

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่น ๆ ที่น่สนใจ