มาฟังเสียงร้องของสัตว์ต่างๆในภาษาญี่ปุ่นว่าจะเป็นแบบไหนกัน!!!

0001

เสียงร้องของสัตว์ต่างๆในภาษาญี่ปุ่นว่าจะเป็นแบบไหนกัน!!!
ซึ่งเป็นที่รู้ๆอยู่ว่า มนุษย์ในในแต่ละประเทศ เวลาฟังเสียงสัตว์แต่ละชนิด ก็จะได้ยินเสียงนั้นแตกต่างกันไป


เช่นสำหรับประเทศ เมื่อเราได้ ยินกบร้อง เราก็ได้ยินประมาณว่า อ๊บๆ ได้ยินเสียงม้าร้องก็คิดว่ามันร้อง ฮี่ๆ ที่นี่เราดูกันดีกว่า คนญี่ปุ่นได้ยินเสียงร้องของสัตว์ ต่างและเหมือนกับไทยมากแค่ไหน
ประเภทสัตว์ เสียงญี่ปุ่น เสียงไทย

เป็ด ガーガー ก่าก่า  ก๊าบก๊าบ

เสียงหมาเห่า ワンワン  วั่นวั่น / ฮ่งๆ

 

 

เสียงหมาหอน ウォーッ โว่วว  / บรู๊ววว

 

 

เสียงวัว モー โมวว / มอววว

 

 

เสียงม้าวิ่ง パカパカ ป่ะก่ะป่ะก่ะ  / กลั่บกลั่บ

 

 

เสียงม้าร้อง ヒヒーン ฮีฮิงง  /  ฮี่ๆ

 

 

เสียงกบ ケロケロ เค่ะโร่ะเค่ะโร่ะ /  อ๊บๆ

 

 

เสียงอีกา カーカー กากา  / กากา

 

 

เสียงลิง キーキー คีคี /  เจี๊ยกๆ

 

 

เสียงนกกระจิบ チチチ จิจิจิ   / จิ๊บ จิ๊บ

 

 

เสียงไก่ขัน コケコッコー♪ โค่ะเคะคกโค้  /  เอ้กอีเอ้กก

 

 

เสียงไก่ทั่วไป コッ、コッ。クッ、クッ โค่ะโค่ะคุ๊คุ๊  / กุ๊ก กุ๊ก

 

 

เสียงแมว ニャーニャー เนี๊ย เนี๊ย / เมี๊ยวเมี๊ยว

 

 

เสียงหนู チュウチュウ จู้จู้  /  จิ๊ดจิ๊ด

 

 

เสียงผึ้ง ぶーん บู้งงง /  หึ่งงงง

 

 

เสียงลูกเจี๊ยบ ピヨピヨ ปิโย๊ะปิโย๊ะ  /  เจี๊ยบเจี๊ยบ

 

 

เสียงนกฮูก ホーホー โฮ โฮ  /  ฮูกฮูก

 

 

เสียงหมู ブーブー บู้ววบู้ววว /  อู๊ดอู๊ด

 

 

เสียงแพะ メエメエ /  เม่เม่  / แบ่แบ่

บทความอื่น ๆ ที่น่สนใจ