จีน | การปั่นลูกข่างยักษ์ในกิจกรรมปาหี่โบราณ

0002

จีน | การปั่นลูกข่างยักษ์ในกิจกรรมปาหี่โบราณ

ณ สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองฉางซาเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ได้จัดกิจกรรม “ป่าหี่โบราณ” ขึ้น ซึ่งหนึ่งในการโชว์ที่เรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากเลยคือ การปั่นลูกข่างจากเมืองชิงไห่ที่ทอยโดยชนเผามองโกเลียขาว นอกจากนี้ยังมีการแสดงอื่นๆด้วยเช่นการเตะลูกขนไก่ การเล่นตั้งเต เป็นต้น

0003

 

 

 

0004

 

 

 

 

 

0002

 

 

 

 

 

0001

 

ที่มา www.news.cn

 

 

บทความอื่น ๆ ที่น่สนใจ